Fysioterapi

Slyngetrening med Redcord

Redcord Behandlingen består av øvelser i Redcord slynger. Slyngene utgjør et ustabilt underlag slik at kroppen er nødt til å stabilisere kontinuerlig underveis i øvelsene. Målet er en smertefri behandling for å stimulere et godt muskelsamspill. Forskning har vist at smerte og/eller inaktivitet gir endringer i signalene som sendes fra hjernen til musklene. [...]

Fysioterapi

Fysioterapi Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeuter arbeider ut fra en forståelse av at kropp og sjel hører sammen og påvirkes av deres omgivelser. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, og en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar [...]

RING NÅ
HER ER VI!