IMS

IMS / Dry needling / Tørrnålsteknikk/ Akupunktur Dette er mange navn på samme behandling, bortsett fra akupunktur som vi på klinkken bruker mindre mot smerter og muskel/skjelettproblematikk, og mer mot andre lidelser. Se egen brosjyre for informasjon om dette. IMS / Dry needling / Tørrnålsteknikk / Akupunktur er basert på vestlige anatomiske og nevrofysiologiske [...]