Last Updated on 7. mars 2022 by Toralf Wollkert Thomassen

Det finnes flere måter å forebygge ryggsmerter på. Den mest kjente måten er fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er bedre for kroniske rygg smerter enn passiv behandling med for eksemplel laser. Det er ikke funnet noen forskjell på om du trener styrke, eller utholdenhet. Nesten all trening er bra for korsryggsmerter. Det viktigste er at du trives med treningsformen slik at du fortsetter med den: A Systematic Review of the Effects of Exercise and Physical Activity on Non-Specific Chronic Low Back Pain

Hvordan forebygge ryggsmerter med behandling 1
Forebygge ryggsmerter med jevnlig sjekk av ryggsøylen

Les også et studie som ble omtalt på Norsk Kiropraktorforening sin hjemmeside om forebygging av korsryggsmerter:

Dette forebygger korsryggsmerter

Forebyggende kiropraktor behandling

Det som er mindre kjent er et studie fra 2018 som sammenlignet grupper som gikk til kiropraktor for å se effekten av å behandle ryggplagene jevnlig med tidsbestemte intervaller. Det var 2 grupper, gruppe A og B

Gruppe A fikk jevnlig oppfølging med tidsintervall bestemt av kiropraktor (forebyggende behandling)

Gruppe B bestilte timer når de hadde behov.

Disse pasientene ble fulgt opp i 1 år

Resultatene viste at de som ble oppfulgt jevnlig (gruppe A) hadde 13 dager mindre med smerter på et kalenderår der smertene var brysomme.

De som tok kontakt selv (gruppe B) når de fikk smerter, hadde vært circa 5 ganger til kiropraktor på et år. Forebyggingsgruppen hadde gjennomsnittlig 7 behandlinger.

Studien fulgte 328 pasienter og ble gjort av danske og svenske forskere

For mer om dette se smertedager spart med jevnlig oppfølging

Arbeidsgivere sparer på forebyggende behandling

Er du en arbeidsgiver så tenk deg dersom 5 av disse 13 dagene fører at den ansatte får en sykemelding pga ryggsmerter. Hva koster det? Tall fra 2015 sier14900 kr. Da er det kun ekstrakonstader som det er gjort rede for.  Det vil si at produksjonstap og eventuelle utgifter til vikar må legges til regnestykket.

Forebygge ryggsmerter
Ryggsmerter kan forebygges hos kiropraktor

I tillegg må arbeidsgiver fortsatt betale løpende faste utgifter som

  •  forsikringer
  • arbeidsgiveravgift 
  • pensjonsinnbetalinger for sykmeldte medarbeidere

Du kan lese mer om sykemelding ved ryggsmerter her:  NHO – kostnad ved sykefravær

Forebyggende behandling via forsikring

Behandlingsforsikring er et godt tilbud for noen bedrifter, men som arbeidsgiver eller privatperson kan det være mer lønnsomt å gjøre en direkte avtale med en lokal klinikk.  Ingen av tilbyderne for behandlingsforsikring dekker per i dag forebyggende behandling (2020) hos kiropraktor eller fysioterapeut. De som har kronisk gjentagne smerteepisoder og er i faresonen for å bli sykemeldte, bør prøve forebyggende behandling etter at den ansatte er smertefri. Dette må betales av personen selv, eller av andre ordninger innen bedriften som en direkteavtale.

Forbrukerådet har undersøkt ulike helseforsikringer for det private markedet. Les mer her: Forbrukerraadet.no

Hvordan forebygge ryggsmerter med behandling 2
Helseforsikring – er det nødvendig?

Direkte avtaler med klinikken har en rekke andre fordeler

  1. Du betaler kun for de behandlingene som blir brukt 
  2. Den som trenger behandling kan få så mange behandlinger han/hun trenger. Eks: Ved behandlingsforsikring dekkes kun et visst antall behandlinger per person. Hvis 5% av de ansatte trenger mer behandling enn det som dekkes per hode må de ansatte selv dekke  kostnadene. Den økonomiske biten kan bli  en økonomisk terskel og føre til at personen vegrer seg for å behandle problemet tidsnok.

«Som daglig leder i en rørleggerbedrift hvor de ansatte har både tungt arbeid og vanskelige arbeidsstillinger er det helt naturlig for meg å tenke forebyggende når det gjelder helsen til de som faktisk lager omsetningen vår. Alle våre ansatte har fri tilgang til bestille timer hos Din Helse Bjølsen. Kostnaden med å forebygge skader er minimal i forhold til hva det koster å ha ansatte syke eller ha behandlingsforsikring.»

Mvh Walter Utvik Sofienberg Rør AS

Helseforsikring for kirurgi eller spesialistutredninger

Vi anbefaler forsikring for de ansatte som dekker kirurgi og spesialistutredninger. Årsaken til dette er at det vil spare den ansatte tid å slippe å vente i helsekøen. Det er per i dag uker til måneders ventetid for å gå til enkelte legespesialister. Samme gjelder for operasjoner.

Forsikring som dekker at de ansatte raskt får MR og andre radiologiske undersøkelser er unødvendig bruk av midler når det gjelder muskel og skjelettproblematikk. 

Sjekk ryggen jevnlig hos kiropraktor

I 15 år som kiropraktorvakt i Oslo har vi på klinikken oppfordret pasientene våre til å sjekke ryggen jevnlig. Intervall kan være fra en uke til flere måneders mellomrom på behandlingene. Målet har vært å løse opp i stivhetene før de faktisk blir til smerter. Å få en behandling før problemene slår rot fører til økt produktivitet, og mindre sykedager.

Hva er en låsning?

Når er ryggsmerter farlig?

Det er veldig sjeldent at ryggsmerter er farlige. Er du engstelig for smertene ta kontakt med kiropraktor, fysioterapeut, osteipat eller manuell terapeut og få undersøkt ryggen din.

Når bør man undersøke ryggen?

Du bør undersøke ryggen din om:
– smertene har vedvart lenge
– smertene har forverret seg med tiden
– du har smerter om natten
– du har uforklarlig vekttap eller føler deg syk
– om du har vært i en ulykke
Dersom du ikke har noen av symptomene over er det uansett lurt å undersøke ryggen for å se om det er mulig å bli kvitt smertene

Hva skal jeg gjøre med en vond rygg?

– Gå korte turer
– Holde deg i bevegelse
– Ta en pause fra aktiviteter som gjør smertene verre
– Unngå å sitte over lengre perioder
– Få ryggen undersøkt

Hvordan forebygge ryggsmerter med behandling 3
Latest posts by Toralf Wollkert Thomassen (see all)