Med inkontinens menes både ufrivillig lekkasje av urin eller avføring

Inkontinens i forbindelse med graviditet og fødsel er svært vanlig og mange sliter med dette problemet lenge etter fødselen. I denne artikkelen skal vi skrive om en behandling og øvelser med elektrostimulering du kan gjøre hjemme for å kvitte deg med problemet.

Elektrostimuleringsapparat koster en del, men den gode nyheten er at du kan bruke disse under behandling hos oss. Om plagene dine er store nok kan vi ta en vurdering på om du bør få dette gjennom blåreseptordningen. Det vil si at du kan låne det i 6 mnd gratis. 

Skrevet av Marielle Kongsvold, autorisert osteopat.

inkontinens og anslått antall rammede verden over.
Inkontinens er en utbredt plage over hele verden

Hvilke typer inkontinens symptomer og lekkasjer finnes det?

Mer enn en tredjedel av gravide kvinner i 2. og 3. trimester opplever urinlekkasje. 1/3 opplever inkontinens (ufrivillig lekkasje av urin eller avføring) de første tre månedene etter fødsel. Dette påvirker livskvalitet i svangerskap og tiden etter for mange. Urinlekkasje eller ulike typer bekkenbunnsplager kan ramme alle. Det rammer både eldre og yngre, kvinner og menn. Man anslår at ca 500 000 personer har lekkasje i ulik grad i Norge.

Det er ulike typer urininkontinens, men disse er de vi oftest ser i klinikk:

  • Stressinkontinens er ufrivillig lekkasje av urin ved fysisk anstrengelse som hopp, hosting, nysing, fliring og lignende.
  • Urgeinkontinens er ufrivillig lekkasje av urin med en sterk trang til å tisse
  • Blandingsinkontinens er en blanding mellom stress- og urgeinkontinens. 

Det er en generell økning av inkontinens ved økende alder, men man ser det også hos unge idrettsjenter og kvinnelige eliteutøvere. Det er dobbelt så mange kvinner som menn som får problemer. Risikofaktorer for stressinkontinens er svakt kollagenvev, kompliserte vaginale fødsler (utført med tang eller vakuum), hardt fysisk arbeid, røyking, obstipasjon og overvekt. 

Hvorfor får man urinlekkasjer og problemer med bekkenbunn?

Flere studier har vist at flere kvinner med urinlekkasje ikke klarer å stramme bekkenbunnsmusklene riktig. Mange har problemer med å finne de riktige musklene. Det som er vanlig er at mange bruker rumpe- og lårmuskler i stedet for de dype bekkenbunsmusklene. Noen presser bekkenbunnen ut, i stedet for å løfte opp og inn i bekkenet. Dersom du ikke forsto denne siste setningen så slapp av-dette er en del av problematikken vi som vi behandler.

Blir kvitt inkontinens med elektrostimulering 1
Bekkenbunnsmuskulatur

Elektrostimulering og bekkenbunnstrening som behandling

Alle kvinner i alle aldre bør trene bekkenbunn,- men korrekt knipeteknikk er spesielt viktig etter fødsel og svangerskap. Bekkenbunnsøvelser i svangerskapet kan man se at reduserer sannsynlighet for urinlekkasje etter fødsel. Anbefalt trening for bekkenbunnsmusklene er 8-12 knip, 3 sett pr dag.

Det er pr dags dato ikke sett at generell trening gir nok stimuli til bekkenbunnsmusklene. For de som er usikre på om de får til riktig knipeøvelser kan elektrostimulering benyttes som metode for å lære muskelbevissthet. Biofeedback er et verktøy vi bruker for disse målingene.

Elektrostimulering fremprovoserer kontraksjon som ikke er viljestyrt – det kan gjøre det lettere å forstå hvordan knipet skal kjennes ut. I tillegg er det ekstra motiverende å få konkret info om hvordan man kniper. Dersom svekket bekkenbunnsmuskulatur er årsaken til lekkasjeplagene dine (stressinkontinens) kan man tilføre elektriske impulser for å lokalisere, aktivere og trene muskulatur i bekkenbunn.

Elektrostimulering kan også brukes i forbindes med prolaps, ulike smertetilstander og nedsatt sensibilitet hos kvinner og menn.

En fysioterapeut eller en osteopad med videreutdanning innenfor kvinnehelse er best egnet til å hjelpe deg med korrigering av knipeteknikk, øvelser for bekkenbunn og utprøvning av TENS (elektrostimulering). På quintet.no får du full oversikt over godkjente behandlere. På vår klinikk (Din Helse Nydalen) er det Marielle Kongsvold og Veronica Vildmyren som kan behandle deg. 

Kilder:

  1. https://www.fhi.no/publ/2021/bekkenbunnsovelser-i-svangerskapet-forebygger-urinlekkasje–cochrane-kort-o/
  2. Åhlund, S. et al., “Is home-based pelvic floor muscle training effective in treatment of urinary incontinence after birth in primiparous women? A randomized controlled trial.” Acta Obstet. Et Gynecol. Scand. 2013, 92, 909–915.
  3. Wilson PD, Bø K, Bourchier A, Hay-Smith J, Nygaard I, Staskin D et al. Conservative management in women. I: Abrams P, Khoury S, Wein A, red. Incontinence. Plymouth: Plymbridge, Health Publication, 1999: 579 – 636.
  4. Bo K. Effect of electrical stimulation on stress urinary incontinence. Clinical outcome and practical recommendations based on randomized controlled trials. Acta Obstet Gynecol Scand 1998; (suppl 168): 3 – 11.
  5. www.quintet.no
  6. https://tidsskriftet.no/2000/11/tema/bekkenbunnstrening-og-urininkontinens-tren-deg-tett
Blir kvitt inkontinens med elektrostimulering 2