Prolapser generelt

Prolaps kan oppstå hvor som helst i ryggsøylen. Dersom man får prolaps i nakken eller i korsryggen kan man få alvorlige strålesmerter ut i henholdsvis armer og ben. Isjias er smerter i benet som skyldes at isjiasnerven er i klem og blir irritert. Den vanligste grunnen til dette er et prolaps i ryggen.

Prolaps i nakken

Dette kan du lese om her: Prolaps i nakken

Prolaps i korsryggen

Ett prolaps i korsryggen er  en mellomvirvelskive som buler ut enten til sidene eller bakover. I mange år har en prolapser vært fryktet av pasienter og fagmenn for å være en langvarig, smertefull og tilbakevendende tilstand. Vi  møter ennå i dag pasienter som sier de har hatt ryggsmerter siden de fikk påvist prolaps i ryggen for 10-20 år siden.

I de aller fleste tilfeller tror jeg denne forklaringen der man skylder på smerter i korsrygg eller nakkesmerter grunnet en gammel prolaps er feil. Jeg skal forsøke gi litt informasjon om en del myter og feil med tanke på prolapsdiagnosen. Illustrasjonen under viser hva et prolaps er (prolaps på engelsk heter «herniated disc»

Prolaps sett ovenfra

Spinal disc herniation. Back pain. Normal disc and spinal disc herniation in cervical vertebrae. Vector illustration for your design, educational, biology, scientific, and medical use.

Korsryggen og prolaps symptomer

Hovedsymptom fra prolapsi korsryggen er strålesmerter i et av bena. Denne strålesmerten kalles ofte «isjas» da det er mest vanlig at det er isjasnerven som kommer i klem. Karakteristisk føler man en brennende smerte ned på utsiden/baksiden av låret – helt ut på lateralsiden av foten.

Lateralsiden vil i denne sammenheng si på siden av foten der lilletåen går. Brennende smerter er vanlig beskrivelse at pasienter som har nervesmerter, men de kan også beskrives som prikkende, skytende, skarpe eller stikkende.

Dersom du har prolaps høyere opp kan du ha femoralis nerven i klem. Dette gir stråling ut på forsiden av låret. Feilaktig kan dette noen ganger bli kalt «isjas» selv om isjasnerven ikke er involvert. Det som er mest vanlig for prolapspasienter er både korsryggsmerter OG bensmerter samtidig. Det er også vanlig  at bensmertene overskygger korsryggsmertene. Det står ofte i journalen at bensmerter «dominerer».

Dersom du har dominerende ryggsmerter, er det mindre sannsynlighet for at dette er en reell skiveprolaps. Det kan også bety at du er på bedringens vei. Dersom du først hadde mest vondt i benet, men nå etter noen uker har mest vondt i ryggen så er ofte dette et godt tegn. Det betyr ofte at prolapset er i ferd med å forsvinne.

«Jeg fikk påvist prolaps i ryggen på MR scanning»

Fakta: ca 50% av normalbefolkningen har prolaps på MR bilde. Med normalbefolkning mener jeg personer som ikke har smerter i området som det blir tatt bilde av. Noen av dissepasientene har aldri hatt smerter i ryggen.

Konklusjon: et MR bilde alene, forteller deg ingenting. Har du hatt smerter i korsryggen men ingen stråling i benet? Har du kun blitt undersøkt med MR scanning og ingen andre undersøkelser (nevrologisk / ortopedisk testing av fagmann)? Sannsynligheten for at du har blitt feildiagnostisert er meget stor.

Her er en tabell over hvor vanlig det er med slitasjeskader i ryggen: Referanse 2

Table 2:

Age-specific prevalence estimates of degenerative spine imaging findings in asymptomatic patientsa

Imaging Finding Age (yr)
20 30 40 50 60 70 80
Disk degeneration 37% 52% 68% 80% 88% 93% 96%
Disk signal loss 17% 33% 54% 73% 86% 94% 97%
Disk height loss 24% 34% 45% 56% 67% 76% 84%
Disk bulge 30% 40% 50% 60% 69% 77% 84%
Disk protrusion 29% 31% 33% 36% 38% 40% 43%
Annular fissure 19% 20% 22% 23% 25% 27% 29%
Facet degeneration 4% 9% 18% 32% 50% 69% 83%
Spondylolisthesis 3% 5% 8% 14% 23% 35% 50%
  • a Prevalence rates estimated with a generalized linear mixed-effects model for the age-specific prevalence estimate (binomial outcome) clustering on study and adjusting for the midpoint of each reported age interval of the study.

Symptomgivende prolaps i ryggen

Dersom du har strålesmerter ned i foten ta kontakt med noen som har erfaring med å undersøke ryggen. Ta med bilderesultatene. Disse skal sammenlignes og evalueres sammen med funnene ved en nevrologisk og ortopedisk undersøkelse. Når det er overlapp mellom utslag på undersøkelsene gjort av kiropraktor/lege/manuellterapeut og MR bilde, først da kan man snakke om at du har en symtomgivende prolaps ( ikke bare en «bildeprolaps»)

For å sitere en forsker på ryggproblemer:

«That MR image shows the full history of that persons life. It shows the fresh wounds that may be related to their current pains, but it also shows all of the scars that they’ve accumulated over the years. So in showing the wounds and scars, no radiologist should be giving opinions as to what features correlate with pain until they’ve seen the patient and assessed them and understood their pains.

This is a general flaw in medicine. I don’t believe radiologists should write a report without the context of the pain that the person presents with»

Stuart McGill, intervjuet av John Childs for Evidence In Motion podcast (2018)

De fleste prolapser skal ikke opereres

Som nevnt har svært mange skiveprolaps på MR bilde uten å ha smerter. Når det er smerter, så vil omtrent 66% av disse prolapsene av seg selv slutte og gjøre vondt (og noen ganger i tillegg forsvinne fra MR bildet). Det er mange som med smerter i ryggen som ønsker vurderes for en prolaps operasjon.

Det er kun aktuelt med operasjon på prolaps i 3 tilfeller

Se referanse 1 nederst i artikkelen. Studiet viser at konservativ behandling bør være førstevalget for lumbale prolapser. Konservativ behandling betyr her all behandling utenom kirurgi eller injeksjoner.

Raskere kvitt prolapset med riktig behandling

Prolaps behandling følger prinsippene til all ryggbehandling. Dersom det er stivhet i området rundt prolapset, så bør det mykes opp. Grunnen til dette er at dersom ryggen din blir stiv, vil mindre skje i ryggleddene når du beveger deg. Med en bevegelig rygg vil prolapset tørke hurtigere opp.

Skivene i ryggen der prolapset sitter har ingen egen blodsirkulasjon. De får all sin næring indirekte via virvellegemene som ligger over/under skivene. God bevegelse her er derfor viktig.

Den enkleste måten å trene korsryggen på, og få noe bevegelighet er ved å gå turer. Behandlingen bør fokuserers på smertelindring – økt bevegelighet – egentrening.

Smertelindring er viktig da ryggen vil bli mindre stiv og du øker sirkulasjonen i skivene. Det vil også gjøre det lettere for deg å bevege deg riktig.

Ulike typer smertelindring: trykkbølge : IMS : triggerpunktsbehandling

a) muskulære akupunkturnåler. Dette kalles også «dry needling» eller ims. Les: du skal ikke ha injeksjonsbehandling dersom du har prolaps. Dette står lengre opp i artikkelen om hvorfor.

b) Trykkbølgebehandling

c) annen triggerpunktsbehandling (triggerpunktmassasje)

Alle disse 3 nevnte behandlingsformene er mot samme problem. Muskulelknuter eller triggerpunkter som kommer i forbindelse med at du har et skiveprolaps i ryggen.

Ulike typer behandling for økt bevegelighet:

a) Traksjonsbenk: Vi bruker en spesiell behandlingsbenk som skaper økt sirkulasjon i ryggen. Det gjøres ved at du ligger på magen, og at terapeuten fikserer området der prolapset ligger. Deretter beveges rygg, bekken og ben i ulike retninger for å skape mest mulig bevegelighet i området.

b) spinal manipulasjon. Å justere opp ryggen hos feks kiropraktor er ikke farlig dersom det tas forhåndsregler. Det kan gjøres rundt prolapset, men aldri med kraft i retning mot der nerven sitter klemt i ryggen.

Se eksempler her:

c) Mobilisering: øvelser som beveger de stive områdene i ryggen rundt der prolapset sitter.

d) Nervemobilisering: Kalles også «flossing». Dersom strålesmerter blir forverret av ulike tester kan dette prøves.

Egentrening – hva du bør gjøre

a) Gå turer kan høres enkelt ut, men har du prolaps er det noe av det beste du kan gjøre. Hold turene korte, ikke ignorer smerter

b) Tøyninger. Du kan prøve deg frem, men ikke gjør noe som forverrer benssmertene.

c) Ekstensjonsøvelser: en erfaren terapeut kan i noen tilfeller fine noen øvelser der du selv «presser» prolapset på plass. Det er ikke alle dette fungerer for, så ta kontakt med noen som har greie på ryggen.

d) selvbehandling av triggerpunkter med en massasjeball

Du kan også prøve treningsprogrammet for prolaps under

Prolaps i ryggen

Programmet over er lagd med © ExorLive.com

Mye av stoffet er tatt fra: http://www.painscience.com

Referanser:

  1. https://www.painphysicianjournal.com/linkout?issn=1533-3159&vol=20&page=E45
  2. http://www.ajnr.org/content/36/4/811/tab-figures-data#fn-2