83 / 100

Det er mange spørsmål fra pasienter om ulike symptomer som kommer sammen med svimmelhet. Svimmelhet og kvalme er ofte en bekymring hos svimmelhetspasienter.

En del tror at dersom man har svimmelhet og kvalme i tillegg til å ha et annet kroppslig symptom, så er det automatisk noe «mer» galt. I mange tilfeller stemmer ikke dette, og kanskje spesiellt ikke når vi snakker om svimmelhet.

Kvalme er et nokså naturlig symptom i forbindelse med ulike former for balanseproblemer. Eksempler på dette finner vi fra hverdagen. Hvor mange kjenner du ikke som blir bilsyk ? Sjøsyk? Har du eller noen du kjenner blitt kvalm etter en tur på fornøyelsespark?

Alle 3 eksempler ovenfor er kvalme oppstått i forbindelse med at man har opplevd en svimmelhet, eller påkjenning av balanseorganet. Kvalmen oppstår underveis i bil og på båt, og kan vedvare nokså lenge etter at du har gått av ut av bilen eller gått i land.

Kvalme er et nokså uspesifikt symptom. Det kan komme av mange årsaker som: angst, stress, bakterier, virus, graviditet, forgifnting (inkl «tømmermenn»)

Svimmelhet og kvalme = korona?

Kan du få svimmelhet av korona? Det finnes per i dag ikke noen relasjon vi vet om mellom coronaviruset og svimmelhet. Noen forvirrer kanskje diagnosen «virus på balansenerven» med at det kan være koronaviruset, men det er ikke det som menes med termen. Les mer her om virus på balansenerven: Virus på balansenerven (Vestibularisnevritt)

Svimmelhet testing

Det er viktig å utrede svimmelhet raskt. Testingen blir mer presis om den gjøres tidlig da symptomene dine og måten hjernen din reagerer på testene vil være mer nøyaktige om de gjøres innenfor noen få dager etter at du ble svimmel.

Første prioritet ved akutt, nyoppstått svimmelhet er å avklare om det ligger noe alvorlig bak symptomene. Den generelle undersøkelsen er skissert i tabellen nedenfor.

De samme prinsippene gjelder for pasienter med langvarig svimmelhet, men tester vil ofte ikke gi like mye utslag når du har gått rundt med svimmelhet lenge som ved nylig oppstått svimmelhet. Det kan være nyttig å se inn på øret dittt, for dersom du er svimmel og samtidig har ørevbetennelse kan du ha betennelse i labyrinten. Da kan det være nødvendig med akutt sykehisinnleggelse.

Undersøkelser vi gjør for å finne årsaken til din svimmelhet er:

Generell observasjon

Bevissthetsnivå, mental funksjon, tale

Respirasjon

Gange og balanse

Nakkestivhet

Sirkulasjon

Hudfarge, temperatur, svette, puls

Koordinasjon

Finger-neseprøve

Diadokokinesi

Romberg, skjerpet Romberg

Gange på linje

Okulær følgetest

Nervologiske undersøkelser

 • Hjernenerver III-VIII og XI
  • Facialisfunksjon (VII)
  • Øyemotilitet (III, IV, VI)
  • Trigeminus (V): Cornearefleks
  • Hørsel (VIII): Stemmegaffelprøver
  • Accessorius (XI)

Tester på balanseorganet

Nystagmusundersøkelse

Hodeimpulstest

Svimmelhet og kvalme behøver ingen spesialtesting
Finger neseprøve

Vi skal her se spesielt på nystagmusundersøkelser og hodeimpulstest. Dette er undersøkelser av en refleks som koordinerer våre øynes bevegelse ved hjelp av balanseorganet. Dette gir viktig informasjon for oss for å finne ut hva som fører til at du blir opplever svimmelhet.

Nystagmus

Nystagmus er ufrivillige rytmiske øyebevegelser. Kort forklart er det øyebevegelser vi ser hos pasienter med svimmelhet. Hjernen får informasjon om at rommet spinner eller er i bevegelse. Den prøver da følge denne opplevde bevegelsen med øynene

En svimmelhetspasient vil derfor ha disse øyebevegelsene når han eller hun står helt i ro. Ved å se på i hvilken retning øyebevegelsene går får vi som undersøker informasjon om hvor problemet sitter. Problemet kan sitte i balanseorganet, i hjernen/lillehjernen eller i reseptorene i nakken.

Dersom du ser på øynene til en person som sitter på et tog og titter ut av vinduet så vil du se at øynene har en langsom bevegelse i en retning for så hurtigt å gå mot andre siden. Øynene flakker. Denne hurtige øyebevegelsen gjøres for å fiksere blikket på ting vi har i fokus. Øyebevegelsen kaller vi for en saccade.

En svimmel person sin hjerne opplever tidvis at rommet spinner. Hjerner prøver følge denne rotasjonbevegelsen og lager nystagmus.

Nystagmustester:

Mest kjente test for nystamus er Dix Hallpike. Dette er en test som utløser svimmelhet hos personer med krystallsyken. Testen utløser øyebevegelsene vi snakket om (nystagmus). Ved å se på retningen til disse øyebevegelsene får vi informasjon om hvor feilen sitter i det indre øret. Testen kan du se her:

Hodeimpulstest

Hodeimpulstest er en test der vi pasienten sitter på en armlengdes avstand fra undersøkeren. Pasienten blir bedt om å feste blikket på undersøkerens nese. Pasientens hode blir så rotert fra side til side i langsomt tempo. Undersøkeren vil så plutselig aksellerere rotasjonen. Dersom pasienten har et problem med balanseorganet så vil han/hun ikke klare fokusere blikket umiddelbart men foretar en liten korreksjon med øynene (saccade).

Les mer om svimmelhet ved å lese artikkelen under: