Vår filosofi

Betennelsesprosesser i kroppen er kroppens naturlige forsvar mot en skade. Dessverre har prosessen i mange år vært en målskive for medisinindustrien. I normalt omfang er det best om prosessen får være i fred, og at man ikke prøver stanse den dersom den ikke er overdreven og skader deg. Å slukke en betennelsesprosess er uheldig, og er dessverre det mange gjør ved å selvmedisinere hver gang de får smerter i en eller annen del av kroppen.

I verste fall kan dette føre til senskader hvis det ikke gjøres med kyndig hjelp. Det vil si at man mottar råd og behandling for skaden i tillegg til medisinen, men i beste fall uten medisiner.

Konferer med oss og vi vil tilrettelegge det optimale forløp for deg – i samråd med fastlegen din.

Riktig kosthold og noen få kostilskudd kan hjelpe deg dersom betenelsessprosessen er overdreven eller blir langvarig.

Fortell oss om eventuelle medisiner du tar- og sammen med behandlingen du får hos oss – la oss guide deg til det optimale forløp uten senskader.