Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeuter arbeider ut fra en forståelse av at kropp og sjel hører sammen og påvirkes av deres omgivelser.

Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, og en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og likeledes til smerte og funksjonsnedsettelse.

Henvisning fra lege, kiropraktor, eller manuell terapeut er vanlig før oppstart av behandling hos fysioterapeut. Du kan også ta direkte kontakt med fysioterapeuten uten henvisning.

Hva behandler fysioterapeuten?

Fysioterapeuten forebygger og behandler plager og sykdommer i de deler av kroppen vi bruker når vi beveger oss. Det vil si muskler, ledd, nervesystem og kretsløp. Fysioterapeuten behandler blant annet:

  • Opptrening etter skade
  • Nakkesmerter
  • Ryggsmerter
  • Kneproblemer
  • Hofteproblemer
  • Idrettskader
  • Hodepine
  • Armsmerter
  • Muskelfestebetennelser

Hva gjør fysioterapeuten?

Fysioterapeuten setter seg ved første konsultasjon grundig inn i din problemstilling / situasjon. Dette gjøres ved å lytte til det du har å si, samt ved å stille deg en del utfyllende spørsmål. Når sykdomshistorien er gjennomgått gjør fysioterapeuten en grundig undersøkelse som består av observasjon, aktive og passive bevegelsestester, samt mer spesifikke tester.

Utifra sykdomshistorien og undersøkelsen setter fysioterapeuten en funksjonsdiagnose og utabeider sammen med deg et behandlingsopplegg. Behandlingen kan inneholde manuelle teknikker, øvelser, massasje, elektroterapi, og råd og veilledning.

Slyngetrening med Redcord

Behandlingen består av øvelser i Redcord slynger. Slyngene utgjør et ustabilt underlag slik at kroppen er nødt til å stabilisere kontinuerlig underveis i øvelsene. Målet er en smertefri behandling for å stimulere et godt muskelsamspill.

Les mer om slyngetrening med Redcord

ÅPNINGSTIDER

Man - Tor: 8:00 - 20:00
Fredag: 8:00 - 19:30
Helg: Tlf 45 10 11 11

Kom innom oss i
Moldegata 9,
0445 Oslo
Telefon: 22 95 11 14

Anmeldelser