Hva er Osteopati?

En osteopat behandler primært problematikk relatert til muskel- og skjelettsystemet, på lik linje som fysioterapeutene, kiropraktorene og naprapatene. Det som skiller oss fra de andre profesjonene er vår filosofi, og vår tankegang rundt deg som pasient. Vi har en helhetlig tankegang, dette betyr at vi ønsker å se hele kroppen sammensatt, som én fungerende enhet. Dette betyr at du kan bli undersøkt og behandlet ikke bare der hvor dine smertene presenteres, men hele kroppen generelt.

Osteopati – utdanning og bakgrunn

Osteopatien ble utviklet i USA på tidlig på 1900-tallet. Det ble utviklet  som et komplett manuelt medisinsk system for å behandle både smerte og sykdom. Disiplinen ble utviklet av datidens amerikanske leger og fysiologer som et alternativ og supplement til det medisinske behandlingstilbudet.  Osteopater i Europa har i stor grad det samme utgangspunktet, men profesjonen har  også blitt utviklet i takt med ny viten og erfaring.

Osteopatens målsetting er fortsatt å normalisere bevegelsen mellom ledd og bindevev og gjenopprette god sirkulasjon og nervefunksjon.  I USA er alle ostepater godkjente leger (MD). Der kombineres osteopatisk manuell terapi med legemidler og annen medisinsk behandling. Dette gjelder ikke norske og europeiske osteopater, og behandlingen er sett på som en alternativ behandlingform. Her er hva  wikipedia sier om osteopati: osteopati wiki

Osteopater fikk i 2021 sin egen autorisasjon. Teksten under er fra osteopati.org

«Osteopater kompletterer og styrker primærhelsetjenesten, i godt lag med dyktige kollegaer innen fysikalsk behandling. Vi ser frem til å bli en del av gruppen med autorisert helsepersonell.

Etter en lang budsjettinnstilling i Stortinget i desember 2020, kunne Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen formidle at «FORSLAG NR. 228 FRA KAPUR, MUDASSAR PÅ VEGNE AV HØYRE, FREMSKRITTSPARTIET, VENSTRE OG KRISTELIG FOLKEPARTI» ble vedtatt, med klart flertall. Norsk Osteopatforbund takker igjen for tilliten, og fortsetter med å gi god helsehjelp til våre pasienter.»

Nyheter og artikler

To enkle men konkrete eksempler på hva som menes med helhetlig er:

  • Har du vondt i nakken? Vi kommer nok til å sjekke skuldre og rygg.
  • Har du vondt i kneet? Vi kommer nok til å sjekke ankel og hofte.

Dette baseres på bakgrunn i anatomikunnskap, biomekanikk og fysiologi. Det er viktig å presisere at vi legger ekstra fokus på omkrinliggende strukturer og ledd som årsaker til problemer. Det vil si at vi ved et kneproblem bruker minst like lang tid på å utrede ankelen. 

Osteopati er en helhetlig tilnærming

Osteopat undersøkelse

Som osteopat jobber vi først og fremst «hands on», dette betyr at hendene er vårt verktøy.

Vi har et bredt utvalg teknikker, alt i fra det mange kjenner som «knekking» du kanskje forbinder med kiropraktikk, mobilisering av ledd, til mer behagelige og avslappende teknikker. Teknikkvalg justeres for hver pasient. Vi behandler barn, gravide, eldre, idrettsutøvere og «mannen i gata». Et bredt spekter av teknikker er en av våre styrker som osteopater. Som osteopat kan man tilpasse behandlingsmetoden nøyaktig for akkurat deg, og plagene du kommer med!

Vi er opptatt av sammenhengen

Vi jobber for å forstå sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopater må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Vi bruker derfor god tid på pasienten og undersøkelsen.

Osteopati som helseprofesjon

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom. God helse er også fravær av  smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet. Osteopati søker gjennom behandling å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert.

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.

Vi osteopater oppsøkes ofte ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  •  I tillegg til dette kan en osteopat oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær.

Hva kan du forvente når du kommer til en osteopat?

1. En grundig samtale

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Vi tar oss med andre ord god tid til å bli kjent med deg. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

2. Undersøkelse av hele kroppen

Vi starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre til spesialist for videre utredning.

En osteopat gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen. Vi jobber ut fra de fem osteopatiske modellene som tar for seg alle kroppens systemer. Eksempler på dette er muskel- skjelettsystemet og sirkulasjonssystemet. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

3. Helhetlig behandling

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser. Det er osteopati.

Ønsker du å vite mer om osteopati, eller tror du at osteopati kan være noe for deg?

Ta gjerne kontakt på telefon 22 95 11 14 eller send en epost til klinikken.

Avslutningsvis er det viktig å nevne at osteopati ikke er en beskyttet tittel helt enda, og det er derfor viktig at du sjekker om din behandler er registrert på osteopati.org.

Begge våre osteopater på Din Helse Bjølsen er utdannet i Norge med 4 års studie på Høyskolen Kristiania, og registrert på forbundets nettside.

Innlegget er skrevet av:

Osteopat Marielle Kongsvold D.O MNOF

Kilder:
osteopati.org