Ultralydeiledet kortison injeksjon

av | des 3, 2020 | Nyheter, Ultralydundersøkelse

Kortison injeksjon er nyttig til mange ulike tilstander der fysikalsk behandling og trening ikke fører frem. Ultralydveiledet injeksjon vil sikre at injeksjonen plasseres riktig slik at den får optimal effekt på minst mulig dosering. Det er vanlig med 1- 2 behandlinger med kortisoninjeksjon med 3-4 ukers mellomrom. Vi anbefaler en kontroll 3-4 uker etter behandlingen med kortison.

Kortison – ultralydveiledet injeksjonsterapi

Ultralydveiledet kortison injeksjon er en relativt ny type behandling som er effektiv på en rekke muskel og skjelettplager. For noen plager er ultralydveiledet injeksjonsterapi med kortison de seneste årene blitt førstevalget som behandling. Mye av årsaken er ultralydundersøkelser. En ultralydundersøkelse vil i første omgang kunne avgjøre om injeksjon er riktig behandling for problemet ditt eller om annen behandling heller bør benyttes. Ultralyd gjør at terapeuten kan se hvor nålen blir satt. Det er fire grunner til at dette er gunstig:

  • injeksjonen vil treffe det betente vevet og ikke skade det friske vevet rundt
  • mindre doseringer kan settes
  • du trenger færre behandlinger
  • injeksjonen er mindre smertefull enn en»blind» injeksjon

Kortisonsprøyte er førstevalget på følgende skader og plager

Behandlingen er for de fleste plager en nest siste utvei. Dersom trykkbølgebehandling, dry needling, øvelser, kiropraktikk og alt annet er prøvd ut uten effekt så er kortisoninjeksjon noe som kan prøves. Siste utvei er operasjon. Årsaken til dette er at både kortisonbehandling (eller annet betennelsesdempende preparat) og kirurgi kan ha bivirkninger. Injeksjoner kan svekke det friske vevet i kroppen, og selv om smertene og betennelse går bort, sitter du etter behandlingen med et område som kan være svekket og være mer utsatt for ny skade.

Som nevnt lenger opp, så er sjansene for å treffe friskt vev redusert når injeksjonen settes mens vi ser på ultralydbilder. https://dinhelsebjolsen.no/undersokelse-med-ultralyd/

 

Typiske skader som behandles med kortison

I mange tilfeller ender man opp med ikke å sette kortison sprøyte pga

  • manglende indikasjon
  • annen behandling ikke er prøvd ut
  • på grunn av kontraindikasjoner

 

Det er vår kliniske undersøkelse, samtale om sykehistorie og påfølgende ultralydundersøkelse som avgjør om du som pasient skal få kortisonsprøyte . Like viktig som selve injeksjonen med kortison er informasjon du skal motta etterpå. Det er svært viktig at du får god informasjon om avlastning og eventuell bivirkninger. Vi injiserer aldri kortison direkte i en sene. Ved injeksjon i en slimpose nær en sene informerer vi pasienten om den forbigående økte rupturfaren i senen. Riktig aktivitetsnivå og når starte med trening og øvelser er svært viktig for å få et godt resultat av injeksjonsterapi.

Kortison i skulder på kvinne.

Typiske skader vi kan behandle med kortison

Kortisoninjeksjon via ultralydveiledning kan være en effektiv behandling ved betennelsestilstander
  • i sener
  • i ledd
  • i slimposer

Oftest er kortison injeksjon det neste alternativet når avlastning og behandlingsalternativ som hvile, tilpassing av aktivitet, trykkbølge, trening, kiropraktikk, fysioterapi og annen konservativ behandling ikke har fungert.

Injeksjonene settes ikke inn i selve muskelen ettersom dette kan øke faren for skade eller ruptur.  Sprøytespissen veilledes presist inn i leddet, slimposen eller i senekjeden for å få kortisonet der det skal.

Denne behandlingsmetoden velges når alt annet ikke har fungert og ingen kontraindikasjoner foreligger. I noen tilfeller kan kortison være anbefalt som nevnt lenger oppe i et tidlig forløp (frossen/frozen skulder, DeQuervains senekjedebetennelse, kalkbursitt, kalkbrist, slimposebetennelse). Injeksjoner vil utprøves før eventuell kirurgi.

Kirurgi har som nevnt lang rehabiliteringstid og fører ofte med seg muskelatrofi. Dette forlenger skadeforløpet og en atrofiert muskel (det vil si at muskelmassen krymper) vil aldri bli helt som før og være noe svekket. Kneoperasjoner fører som regel med seg atrofi rundt kneet for eksempel. 

Typiske skader vi kan vurdere og behandle

Betennelser og skader i skulder, albue, hofte, kne og ankel er det vi vanligvis behandler med kortison. I noen tilfeller må vi tappe leddet/slimposen for væske før vi injiserer med kortison.

Indikasjon:
• Slimposebetennelser
• Leddbetennelser
Adhesiv kapsulitt (frossen skulder)
• Senekjedebetennelse
• Senebetennelse
Det vil bli foretatt en grundig klinisk og medisinsk vurdering før vi eventuelt vurderer kortison. Du som pasient vil få god informasjon om avlastning og eventuelle bivirkninger etter en injeksjon. I tilleg vil alle pasienter  få informasjon om riktig aktivitetsnivå og når du eventuelt skal starte med trening  / øvelser for å få best mulig resultat.
Det er viktig for oss å være en profesjonell og pålitelig aktør innen dette fagfeltet og vi ønsker å skape trygge rammer for pasientene. Vi ettersender dagsjournal/resultat løpende og epirkrise ved slutten av et behandlingsforløp til din fastlege.

 

Hvordan setter jeg opp en time for kortisonbehandling

Micael Parham tilbyr nå ultralydveiledet injeksjonsbehandling med kortison sammen med Dr. Lars Hektor Fosse v / Helhetsgården Helse AS. Behandlingen foregår på Din Helse Bjølsen
Fra 1 oktober kan du også få behandlingen av Dr. N Wiggen på vår nye klinikk i Nydalsveien 15. 
Du kan bestille time via teleforn 22 95 11 14 eller via vår online booking.

Hva koster behandlingen?

Alt inkludert koster en slik behandling 1795 kr.

Er du allerede pasient ved klinikken og har undergått behandling har vi andre priser. Kontakt oss i resepsjonen eller ring.

 Hva er Kortison?

Kortison ligner på kortisol som som er et naturlig hormon i kroppen. Kortisol kalles ofte for ‘stresshormon’ på grunn av rollen det spiller i kroppens stressrespons. Kortisol påvirker vevenes opptak og forbruk av glukose, og immunforsvaret, noe som utnyttes i behandling. Kortison har rundt 80 prosent av den effekten man får av en tilsvarende dose kortisol. Preparatet er som nevnt et naturlig hormon du allerede har i kroppen, og dosen som settes er ikke større enn den du selv produserer en dag du er svært stresset.

Er det noen forhåndsregler før en kortison injeksjon?

Nei

Kan jeg få kortison når jeg er syk?

Du må være feberfri i 14 dager før behandling, lett forkjølet er ok (men ikke så lenge som coronapandemien herjer). Er du syk, hold deg hjemme.

Kortison og antibiotika – går det sammen?

Du må vente 14 dager etter at kuren er avsluttet. For kortison anbefaler vi 3-4 uker, men det avhenger av hvor alvorlig infeksjonen er og hvilke plager du har.

Vaksine og kortison – hvor lenge må jeg vente?

Vi anbefaler 4 uker

Medikamentbruk og kortison – hva er kontraindikasjoner?

Vi ber alltid om en liste over dine medikamenter. De fleste kan justeres i henhold til behandlingen, men trenger ikke kuttes ut.

Kan jeg ta betennelsesdempende?

Bruk av betennelsesdempende medikamenter (NSAIDS – ibux, brexidol, voltaren, naproxen) kan kombineres ved injeksjonsbehandling med kortison

Dersom jeg har fått injeksjonsbehandlig av fastlegen uten effekt, er det noe vits å komme til dere?

Dersom vedkommende satte kortison på deg uten ultralydveiledning så ta kontakt. Vi vil ta et bilde og se om det er nødvendig med ytterligere kortisoninjeksjon ( eller annen type oppfølging / behandling)

Hvor mange kortisoninjeksjoner kan man ta årlig?

Vi anbefaler maksimalt 3 behandlinger årlig

Er det lege som setter injeksjonen hos dere?

Ja, vi har en lege som setter injeksjonen hos oss.

Er injeksjonsbehandling med kortison smertefullt?

Nei, det er som regel ikke veldig smertefullt

Trenger jeg sykemelding og får jeg dette av dere?

Dette varierer veldig fra person til person, men ja noenganger kan der være nødvending med sykemelding. Dersom jobben din vanskeliggjør at du kan ta ro fra aktiviteter vi fraråder vil sykemelding vurderes. Vi skriver ut sykemeldinger på klinikken.

Holder det med en injeksjonsbehandling?

Ofte trenger du 2 kortisoninjeksjoner.  Du vil komme tilbake på en kontrolltime 10-14 dager etter første injeksjon. På bakgrunn av responsen på behandlingen og undersøkelsen med ultralyd vil det avgjøres om det er behov for 1 behandling til.

Får jeg med journalen eller sender dere informasjon til fastlegen?

Du kan få med deg en utskrift av journalen (koster 100 kr) ellers så sender vi alltid epikrise til fastlegen din eller den som henviste deg til oss dersom vi får ditt samtykke på å dele informasjonen.

Hva er pris på ultralydveiledet injeksjon med kortisonsprøyte?

Prisen er 1750 kr alt inkludert. Det vil si for førstegangsundersøkelse med ultralyd, injeksjon og for selve preparatet som benyttes.

Trenger jeg komme til kontrolltime om smerter og symptomer er borte?

Korte svaret er : Ja.
Injeksjonen vil stort sett alltid lindre smertene. Fravær av smerte er ikke det samme som at du er frisk, og det betyr ikke nødvendigvis at skaden er borte av den grunn. For at du skal få et godt resultat av behandlingen er det avgjørende at det gjøres en ny vurdering av skaden. Det skal også legges en plan for videre behandling og i forhold til eventuellt en ny injeksjon. Opptrening og tilpasset aktivitetsnivå i tiden fremover er også noe du trenger rådgivning på.

Finnes det bivirkninger ved kortisonbehandling?

Lokal rødhet rundt stikkområde, lette menstruasjonsblødninger kan forekomme. For sikkerhetsskyld anbefaler vi at du blir ca 15 minutter etter injeksjonen så vi kan se at det ikke er alvorlige reaksjoner på behandlingen.

Din Helse Bjølsen

Tverrfaglig klinikk i Oslo

Vi er en privatklinikk som lever av våre gode resultater. Håper du også blir en fornøyd kunde – som vil anbefale Din Helse Bjølsen videre.

Behandlere hos oss er primærkontakter med selvstendig behandleransvar på lik linje med leger og tannleger. Vi har lagt opp praksis slik at vi ikke har ventelister på hverken kiropraktikk, fysioterapi, osteopati eller akupunktur. Du kan komme direkte til fysioterapi uten henvisning til lege, da fysioterapi ved klinikken er helprivat.

Din Helse Bjølsen - Tverrfaglig klinikk