Kiropraktor

Kiropraktor oslo:  På Din Helse Bjølsen jobber det flere kiropraktorer. Alle våre kiropraktorer har  erfaring med nakke og ryggproblemer. I tillegg har vi utvidet ekspertise på følgende problemer:

Kiropraktoren er i norge primærkontakt med selvstendig behandleransvar på lik linje med leger og tannleger.

Kiropraktor Oslo Toralf Thomassen

En kiropraktor kan derfor oppsøkes uten legehenvisning.

Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebyggelse av lidelser i nerve-muskel-skjelett-systemet.

Kiropraktikk som behandlingsmetode har som hovedmålsetting å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem når feilfunksjoner har oppstått.

Ordet kiropraktikk er av gresk opprinnelse og betyr å behandle med hendene. Kiropraktikkens historie startet for drøyt 100 år siden i USA da kiropraktikkens grunnlegger, D.D. Palmer ( 1845 – 1914) postulerte den første kiropraktiske sykdomsteori ved å sette ryggsøylens funksjon i sammenheng med nervesystemets integritet.

Behandling hos kiropraktor Oslo

Fra 1. januar 2006 har kiropraktorer anledning til å:

  • Utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege
  • Henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi
  • Sykmelde pasientene sine i opptil åtte uker
  • bruke trygdeetatens (NAVs) refusjonsordning

NAV yter stønad til behandling hos kiropraktor. Pasienten kan få stønad for  et ubegrenset antall behandlinger per år. Stønaden er 50 kroner per behandling, og 100 kroner ved førstegangsundersøkelse.

Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester og stønaden vil derfor normalt bare dekke en liten andel av de totale kostnadene. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

For å poengtere det over: Du som pasient får ingen refusjon eller reduksjon i prisen. Kiropraktoren får støtte av NAV slik at han eller hun kan ha lavere pris på behandling.

Hva behandler kiropraktoren?

Kiropraktoren behandler blant annet:

Ryggsmerter
Lumbago
Isjas
Nakkesmerter
Hodepine
Svimmelhet
Brystsmerter
Skuldersmerter
Migrene

Hva gjør kiropraktoren?

Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle røntgenundersøkelser. Når du er hos kiropraktor vil det bli tatt en grundig sykehistorie der du med egne ord forsøker å beskrive hva som feiler deg. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille endel utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold.

 

Videre vil kiropraktoren foreta en grundig undersøkelse som består av inspeksjon og analyse, palpasjon (undersøkelse med hendene), ortopediske og nevrologiske tester. Etter den kliniske undersøkelsen vurderer kiropraktoren om det er nødvendig med røntgenundersøkelse eller andre supplerende undersøkelser før diagnosen kan stilles og eventuell behandling iverksettes.

Så lenge det ikke er mistanke om underliggende spesifikk sykdom, og det ikke foreligger noen hendelse som har ført til skade, anbefales ikke bildediagnostikk slik som røntgen, CT eller MR. Bildediagnostikk har sjelden behandlingsmessig konsekvens og klinisk undersøkelse hos kiropraktoren er ofte tilstrekkelig

Kiropraktor Oslo Parham er tar våre ultralydbilder. Han har fordypning i svimmelhetsproblematikk

Kiropraktor Michael D. Parham

Sykemelding og henvisning

Kiropraktorene kan har siden 2006 kunnet sykemelde i opptil 12 uker, henvise deg til kirurgi og til alle typer legespesialister på lik linje med fastlegen. Dette for å spare pasienten for en unødvendig mellomlanding når kiropraktoren finner ut at problemer stammer fra andre strukturer enn muskel og skjelett. Vi har også rett til å både ta egne bilder eller henvise deg til et sted som tar det.

Kiropraktor Oslo

 

Røntgen/CT/MR/Ultalyddiagnostikk

Informasjon fra Norsk Kiropraktorforening / www.kiropraktikk.no:

Ulike billeddiagnostiske undersøkelser supplerer ofte den kliniske undersøkelsen. Kiropraktoren er utdannet til å ta skjelettrøntgen og selv vurdere bildene. Mange har eget røntgenutstyr som er godkjent og underlagt offentlige forskrifter. De senere år har også en del kiropraktorer tatt i bruk ultralyd som diagnostisk verktøy.

Kiropraktorene har også anledning til å rekvirere mer avanserte undersøkelser som CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege.

Røntgenbilder brukes primært diagnostisk av kiropraktoren for å utelukke kontraindikasjoner til behandling som brudd, svulster og annen alvorlig sykdom.

I mange tilfeller er det imidlertid sjelden nødvendig med røntgenundersøkelse forut for kiropraktorbehandling hvis det ikke er forhold i sykehistorien som tilsier noe annet.

Røntgenbilder kan også gi kiropraktoren nyttig informasjon om slitasjeforandringer, skjevheter og medfødte sammenvoskninger i skjelettet (anomalier) som kan ha betydning for kiropraktorens valg av behandlingsteknikk.

Ved klinisk mistanke om nerverotsaffeksjon ved prolaps kan CT- eller MR-undersøkelse bekrefte diagnosen»