slyngetrening med redcord

Redcord

Behandlingen består av øvelser i Redcord slynger. Slyngene utgjør et ustabilt underlag slik at kroppen er nødt til å stabilisere kontinuerlig underveis i øvelsene. Målet er en smertefri behandling for å stimulere et godt muskelsamspill.

Forskning har vist at smerte og/eller inaktivitet gir endringer i signalene som sendes fra hjernen til musklene. Dette kan føre til et endret muskelsamspill som igjen kan gi overbelastning og smerter i noen muskler. Behandlingen i slynger er ideell for å finne svakheter og ubalanse i muskulatur, og korrigere disse for et bedret samspill mellom musklene.

Behandlingen skal være smertefri og har ingen negative bieffekter.