Svimmelhet kan grovt sett deles inn i tre kategorier.

 • akutt svimmelhet
 • episodisk svimmelhet
 • kronisk svimmelhet

Noen av lidelsene som feks krystallsyken faller i to av kategoriene da det både kan oppstå akutt, og som regel alltid er episodisk.

Akutt svimmelhet

Mest vanlige årsaker til akutt svimmelhet er:

Vestibularisnevritt
Labyrintitt
Hjerneslag
Krystallsyke


Plutselig og uvanlig kraftig svimmelhet som vedvarer i mer enn 15 minutter kan noen ganger skyldes alvorlig sykdom. Et eksempel er hjerneslag. Dette krever rask hjelp for å redusere skade. Oppsøk derfor hjelp umiddelbart.

Den vanligste årsaken til plutselig svimmelhet er sykdommer i balansesorganet som ligger i det indre øret. Dette er sykdommer som vanligvis er ufarlige, selv om de kan være svært ubehagelige. Rask legehjelp eller hos vår svimmelhetsekspert er viktig så lenge årsaken er uavklart.

Episodisk svimmelhet


Episodisk svimmelhet er svimmelhet i anfall eller episoder. Svimmelhet og uvelhet som går over, som kommer og går og som utløses på samme måte, skyldes vanligvis mindre alvorlige tilstander. Et eksempel er BPPV eller krystallsyken som det kalles på folkemunne. Her blir pasientene svimle i korte episoder på 30 sekunder, og blir utløst av hodebevegelser.

Se videoen om testen for krystallsyken på innlegget vårt her:

Svimmelhet fører ofte til stive nakker. Blir nakken mykere reduserers symptomene

Svimmelhetanfall – episodisk svimmelhet

Svimmelhetsanfall kan være svært plagsomt og rask legehjelp kan være viktig dersom det oppstår nye eller uvanlige tilleggssymptomer. For å stille rett diagnose er det viktig med gode opplysninger om anfallene, særlig hvor lenge de varer og om det er eventuelle utløsende faktorer.

Særlig hva som trigger svimmelheten er svært nyttig informasjon.

Tilleggssymptomer som trykk i hodet, hodepine eller symptomer fra ørene gir også verdifull informasjon.

Noen årsaker til episodisk svimmelhet er:

Krystallsyke
Vestibulær migrene
Menières sykdom
Ortostatisk svimmelhet
Angstanfall
Buegangsdehisens
Bevegelsessyke
Landgangssyke

Kronisk svimmelhet

Langvarig svimmelhet fører ofte til betydelig bekymring og ubehag. For å kunne leve og fungere på en best mulig måte med symptomene er det viktig å forstå når symptomene oppstår og hva som kan gjøres for å lindre dem. Det er også viktig å føle seg trygg på at det ikke er noe farlig.

Balansetrening og fysisk aktivitet spiller ofte en nøkkelrolle. Et eksempel er vestibulær rehabilitering som vil tilbyr på klinikken. Utredningen har vanligvis da avklart at det ikke dreier seg om noen alvorlig eller livstruende tilstand, men symptomene kan likevel være svært plagsomme og redusere livskvaliteten. Siden behandlingen er langsiktig, er motivasjon og jevnlig aktivitet viktig.

Mange pasienter med langvarig svimmelhet får i dag diagnosen PPPS (persisterende postural-perseptiv svimmelhet). Dette er en følgetilstand til mange av de andre årsakene til svimmelhet og regnes ofte som en slags spenningstilstand. Mer om dette lenger ned i artikkelen under «PPPS – kronisk svimmelhet»

Når skal du ringe 113?

Kontakt 113 ved alvorlige symptomer som:

 • personer med nedsatt bevissthet eller bevisstløs
 • plutselig forvirring
 • plutselig vanskelig å puste eller svært tung pust
 • blek, kald og klam hud ved sykdom eller skade
 • plutselige smerter i brystet, som varer mer enn fem minutter
 • plutselig uvanlig kraftig hodepine

113 medisinsk nødtelefon kan hjelpe deg med vurderingene på hva du skal gjøre. (kilde: www.113.no)

Svimmelhet er et symptom

og ikke en sykdom i seg selv. Svimmelhet kan være skremmende å oppleve, men det er svært sjeldent et tegn på alvorlig underliggende sykdom. Mange er bekymret når de kommer til undersøkelse av svimmelheten. Pasienter er ofte redde for at de har/har hatt:

 • Hjerneblødning
 • Svulst på hjernen
 • MS (Multippel sklerose)
 • Hjerneslag

Svulst, MS eller slag gir ofte helt andre symptomer i tillegg til svimmelhet. Dersom du kun lider av svimmelhet er det derfor svært sjeldent at det er en farlig sykdom som er årsaken. Hopp helt nederst i innlegget for å se hva som er typiske symptomer for MS, slag og hjernesvulst.

Les alt om krystallsyken her

Svimmelhet og krystallsyken
Det indre ørets anatomi

Viktig å undersøke svimmelheten raskt

Vi tilbyr akutte svimmelhetsutredninger innenfor 24 timer fordi det har vist seg at dersom du kommer deg raskt til undersøkelse etter at svimmelheten oppstår første gang, er dette en stor fordel.

Dersom du går for lenge med ubehandlet svimmelhet, kan den gå over til å bli langvarig, eller kronisk svimmelhet.

PPPS- kronisk svimmelhet

Følgende tegn kan tyde på at du er i ferd med å utvikle kronisk svimmelhet:

 • Du har vært svimmel i mer enn 3 måneder
 • Du føler deg mer eller mindre svimmel hele tiden
 • Svimmelhetsutredningen gir ingen forklaring på symptomene dine
 • Du blir uvel både av å bevege deg og av å se på ting som beveger seg
 • Problemet forverrer seg kraftig når du bruker synet til presisjonsoppgaver som lesing eller arbeid ved dataskjerm
 • Problemet forverrer seg kraftig av forvirrende synsinntrykk, som f.eks. når du er i et kjøpesenter eller i folkemengder

En følgetilstand etter at den primære årsaken til svimmelheten er over kan også forekomme. Det vil si at selv om årsaken til svimmelheten er behandlet og borte, så vil likevel situasjonen som tidligere utløste svimmelheten kunne føre til angstutløst svimmelhet.

Tilstanden kan beskrives som en følelse av svimmelhet og ubalanse som er til stede til tross for at alle objektive balanseundersøkelser er normale. I tillegg opplever du korte episoder av mer intens svimmelhet, som vanligvis utløses av ytre omstendigheter. Mange kan opplever engstelse, svetting og hjertebank samtidig med svimmelhetsepisoder.

I tillegg bør du være oppmerksom på følgende symptomer som kan tyde på fobisk postural vertigo:

 • Du får kortvarige episoder av kraftig svimmelhet (i sekunder eller minutter) som kommer helt av seg selv eller utløses i følgende situasjoner:
 • I sosiale situasjoner (i folkemengder, på kjøpesenter, restaurant, konsert)
 • I situasjoner som du føler det er vanskelig å komme seg ut av og som du opplever som ubehagelige
 • Ved sanseinntrykk som i trapp, heis, tomme rom, på en bro, på gaten
 • Du har tendens til å unngå situasjonene ovenfor
 • Du blir ofte, men ikke nødvendigvis alltid, anspent og engstelig når du er svimmel

Termen fobisk postural vertigo er nå erstattet med PPPS – «Persisterende postural-perseptuell svimmelhet»

«Svimmel når jeg spinner»

De fleste har opplevd svimmelhet en gang eller to. Noen typer svimmelhet er helt vanlige. Jeg hørte om en eldre mann som hadde vært hos en kollega grunnet svimmelhet. Når han ble spurt om hva som utløste svimmelheten svarte han «Jeg blir svimmel når jeg spinner rundt min egen akse flere ganger»!

Denne typen svimmelhet ville det vært uvanlig om du ikke opplevde. Men dersom du snurrer rundt i en kontorstol noen ganger så er svimmelheten forventet. Du vet ogå at dette som regel gir seg etter noen sekunder i ro. Det er når svimmelheten kommer plutselig og tilsynelatende uten grunn at den oppleves som mest ubehagelig.

Videre i denne artikkelen skal jeg skrive om ulike årsaker til svimmelhet, og ulike typer svimmelhet. Vi begynner med en liste over ulike svimmelhet diagnoser og problematikker som er vanlig i vår kliniske praksis. For en mere komplett liste over svimmelhetsdiagnoser se her: Oversikt over svimmelhetsdiagnoser:

Svimmelhetsdiagnoser i vår praksis:

Nakkesvimmelhet – cervicogen svimmelhet

Dette er svimmelhet som har sitt utspring fra nakken. Nakken er et svært finjustert område av kroppen. Det er mange muskler, nerver og ledd som har en automatisert funksjon og som også deltar i andre funksjoner/sanser i kroppen. Musklene i nakken har til sammenligning 100 ganger større tetthet av muskelspindelceller (celler som registrerer endring i lengden av musklene) enn det man har i fingrene. Denne kompliserte og perfeksjonerte funksjonen gjør at vi kan holde blikket stabilt selv om kroppen er i bevegelse.

Etter langvarige nakkeplager kan kroppen få feil signaler fra disse strukturene. Som regel skjer dette etter lengre tid med kompensasjoner der blant annet de øvre nakkemusklene har gått i krampe og vært anspent over tid. Det vil i også ofte være låsninger i leddene i disse områdene. Vanlige årsaker til dette er dårlig kroppsholdning, ensidig statisk arbeid eller tidligere skader mot nakken som ikke har blitt behandlet. Les egen artikkel om nakkesvimmelhet her:

Bevegelsessyke og reisesyke

Bevegelsessyke er det samme som reisesyke. Følgende er tatt fra det Store medisinske leksikon

«Reisesyke er uvelfornemmelse, kvalme og oppkast på grunn av uvante bevegelser, for eksempel i båt (sjøsyke), bil (bilsyke), fly (flysyke) eller karusell. Reisesyke utløses av den uvante bevegelsen som fører til uvanlig sterk stimulering av likevektsorganet i det indre øret.

Det blir verre om det man oppfatter med synet ikke stemmer overens med det likevektsorganet oppfatter. Tilstanden kan også påvirkes av psykiske faktorer. Symptomene forsterkes av bestemte lukter (mat), angst eller forventning om reisesyke.

Faktaboks
OGSÅ KJENT SOM: 
bevegelsessyke, kinesi, sjøsyke, bilsyke
Bilsyke er svært vanlig hos små barn, men det går gjerne bedre når de blir vant til å sitte i bil. Tilsvarende er sjøsyke vanligst hos folk som ikke er vant til å være i båt»

Les mer om svimmelhet og kvalme under

Svimmelhet når du er gravid

Å oppleve svimmelhet når du er gravid kan ha mange årsaker. Som det meste under graviditeten er det lurt å undersøke årsaken til dette med fastlegen, jordmor eller sykepleier som følger deg opp under svangerskapet. En av de vanlige årsakene til svimmelhet når du er gravid er ortostatisk hypotensjon (blodtrykksfall).

Hormoner som produseres i forbindelse med graviditeten gir økt blodsirkulasjon. Den økte blodsirkulasjonen gir gravide lavere blodtrykk. Dette kan føre til svimmelhet når man reiser seg fra feks liggende til sittende eller stående stilling.

Her kommer en liste over vanlige årsaker til svimmelhet når du er gravid

 • Blodtrykksfall
 • Kvalme (når man ikke klarer holde nede vann eller mat)
 • Fra 3 trimester: Press på livmoren. I denne perioden vil du måtte ligge på siden og ikke på ryggen når du hviler/sover
 • Svangerskapsdiabetes

Svimmelhet og hodepine

Hodepine og svimmelhet kan være symptomer hver for seg eller sammen. Dersom svimmelheten din og hodepinen din har en sammenheng så er ved følgende tilstander:

 • Nakkelåsning -gir deg spenningshodepine sender feilsignaler til lillehjernen din om hvilken stilling hodet ditt er i. Se lenger oppe i artikkelen om nakkesvimmelhet.
 • Vestibulær migrene Denne hodepinesykdommen kan gi deg svimmelhet både før, under og etter hodepinen. Du kan også bli svimmel uten hodepine. Kvalme er vanlig.

Svimmelhet og stress

Svimmelhet kan både føre til stress og forverre seg av stress. Stress fører dessuten til en sensitivisering i balansesystemet slik at svimmelhetsfølelsen blir mer fremtredende. Et forhøyet stressnivå i kroppen fører dessuten til andre spenningstilstander, utmattelse og andre komplikasjoner.

Selv om du ikke føler hjertebank, angst eller svetting vil svimmelheten gjøre at du blir utrygg og bruker energi på å holde balansen. I tillegg kan en langvarig tilstand med anspenthet føre til at blir utmattet. Søvnproblemer vil forsterke dette.

Hvorfor blir vi svimle?

Vi skal nå gi en enkel forklaring på balansen din. Dette vil forklare hvorfor du kan bli svimmel. Du kan også se videoen om krystallsyken under som forklarer noen av prinsippene.

Krystallsyken

Balansen din er styrt av 3 systemer: Balanseorganet, øynene og følelsesreseptorer i kroppen.

Balanseorganet ligger i det indre øret og gir informasjon til hjernen om hvilken bevegelse kroppen og hodet ditt er i. Dersom du snurrer rundt sender balanseorganet signaler om dette til lillehjernen. Det er et samspill mellom øyne og balanseorgan. Dette samspillet gjør at vi ser omgivelsene som i en jevn bevegelse når vi feks ser ut av et togvindu, selv om øynene i virkeligheten flakker frem og tilbake. Via reflekser sørge balanseorganene for at vi kan gå oppreist og ikke faller via reflekser som styrer musklene.

Det indre øret inneholder organene for hørsel og likevekt. Det ligger godt beskyttet inne i et av kroppens hardeste ben nemlig tinningbeinet. Bak det indre øret ligger lillehjernen.

Syn, balanseorgan og følelsessanser i kroppen sender alle signal til hjernen om hvor kroppen er til enhver tid. Ved sykdom som påvirket balanseorganene vil signalene forstyrres, noe som skaper svimmelhet. Ved krystallsyken er dette utløst ved at man endre stillinger eller beveger hodet. Ved virus på balansenerven kommer svimmelheten plutselig og er ikke utløst av hodebevegelser eller at du endrer stilling.

Hva er krystallsyken

Balanseorganet bidrar til at vi kan opprettholde en oppreist stilling

Balanseorganet bidrar til bevegelse i samarbeid med synet og følelsessanser. Gjennom samspillet med øyemusklene er balanseorganet årsaken til at vi kan se skarpt når hodet er i rask bevegelse, som for eksempel ved løping, ridning eller sykling på ujevnt underlag. Sykdommer i balanseorganet kan føre til dårlig syn og følelse av at omgivelsene hopper når hodet beveger seg. Balanseorganet bidrar også til opplevelsen av av at hodet er i bevegelse.

Et omvendt eksempel på dette får du ved å rotere noen ganger rundt i en kontorstol og deretter stoppe opp. Man vil da i noen sekunder få en følelse av å rotere . Dette kalles rotatorisk svimmelhet (vertigo). Hvis du ser i øynene på en som nettopp har snurret vil du se at vedkommende har fåttufrivillige øyebevegelser (nystagmus). Dette ser ut som øynene flakker. Noen vil oppleve kvalme etter å ha spunnet rundt feks etter å ha vært i en karusell. Følelsen ligner den som ofte oppleves ved sykdommer i balanseorganet.

Svimmelhet og reisesyke

Balanseorganet har også praktisk betydning ved reisesyke, som oftest skyldes at hjernen registrerer uvante hodebevegelser via balanseorganet. Det hjelper ofte å ha god utsikt til omgivelsene, fordi hjernen da får hjelp av synet til å tolke de uvante bevegelsene. Reisesyke skyldes altså ikke sykdom i balanseorganet eller balansenerven. Tvert imot er disse organene en nødvendig forutsetning for å kunne oppleve reisesyke.

Er du allerede plaget av svimmelhet så ikke les videre ; )

Ulike typer svimmelhet

Under kommer de viktigste og vanligste typene svimmelhet

Vertigo

Vertigo er betegnelsen på en klar men falsk følelse av at du eller omgivelsene er i bevegelse. . Er du i tvil om du har vertigo, så kan du sette eller legge deg ned og holde hodet i ro. Dersom du fortsatt har en tydelig følelse av at du selv eller omgivelsene roterer, gynger, tipper, heller eller er i bevegelse, så har du vertigo. Det er to forskjellige typer Vertigo

Karusellsvimmelhet (Rotatorisk vertigo)

– en tydelig, og ofte overveldende, følelse av at du selv eller omgivelsene roterer.

Båtdekksvimmelhet (Nautisk vertigo)

– du har en tydelig følelse av at du selv eller bakken under deg gynger som på en båt.

Nær-besvimelse svimmelhet

Denne typen svimmelhet skyldes at det kommer for lite blod til hjernen. Dette kan være helt normalt dersom du sitter en stund på huk og reiser deg raskt opp.

Eldre og andre personer som bruker blodtrykksmedisiner er særlig utsatt. Unge mennesker kan også få unormalt lavt blodtrykk når de reiser seg opp. Faguttrykket for dette er ortostatisk hypotensjon. Denne typen svimmelhet forsvinner raskt dersom du setter deg ned eller legger deg. Les mer om ortostatisk hypotensjon nederst i artikkelen

Dersom du opplever slik svimmelhet uten at du vet årsaken, bør du rådføre deg med lege/kiropraktor

Langvarig svimmelhet 

Dette ble nevnt lengre opp i artikkelen:

Følgende er typisk ved langvarig svimmelhet:

 • Svimmelheten har vart i mer enn 3 måneder.
 • Du blir uvel både av å bevege deg og av å se på ting som beveger seg.
 • Svimmelheten forverrer seg kraftig av forvirrende synsinntrykk, som for eksempel når du er på et kjøpesenter
 • Legene finner ingen forklaring til symptomene dine
 • Du føler deg svimmel mer eller mindre hele tiden.

Fobisk postural vertigo

Tilstanden kan beskrives som en følelse av svimmelhet og ubalanse som er til stede til tross for at alle objektive balanseundersøkelser er normale. I tillegg opplever du korte episoder av mer intens svimmelhet, som vanligvis utløses av ytre omstendigheter. Mange kan opplever engstelse, svettebyger og hjertebank samtidig med svimmelhetsepisodene.

Svulst

 • Nyoppstått hodepine, særlig når du våkner. …
 • Kramper, epileptiske anfall.
 • Uforklarlig kvalme og brekninger.
 • Synsforstyrrelser i form av sløret syn, dobbeltsyn, tap av syn ut mot sidene.
 • Gradvis tap av følelse eller bevegelse i en arm eller et bein.
 • Balanseproblemer.
 • Talevansker.
 • Trøtthet.

Se mer informasjon her: Hjernesvulst

MS

 • Nummenhet
 • Vissenhet
 • Nedsatt kraft i armer og bein
 • Ustø gange og tretthet.
 • Synsforstyrrelser: tåkesyn, dobbeltsyn eller nedsatt syn

Mer om MS kan du lese her: Multippel sklerose

Hjerneslag

 • lammelse i ene siden av ansiktet eller kroppen
 • språkforstyrrelser
 • lett svekkelse i en hånd eller arm
 • kraftig hodepine
 • synsproblemer
 • svimmelhet (sjeldent som eneste symtom)

Les mer her: Slik kjenner du igjen et hjerneslag

Ortostatisk hypotensjon:

Dette skyldes at det kommer for lite blod til hjernen. Hjernen er hele tiden avhengig av å få oksygen via blodet for å kunne fungere. Når du reiser deg opp, vil mye av blodet samle seg i bena, og du får et blodtrykksfall i hodet. Det finnes små følelegemer i halspulsåren som registrerer dette trykkfallet og gir beskjed til hjernen. Hjernen gir igjen beskjed til hjertet, som begynner å slå raskere og kraftigere, og til blodårene i bena, som trekker seg sammen. Blodtrykket i hjernen stiger da igjen til normalt nivå. Denne prosessen tar normalt bare noen få sekunder.

Noen får imidlertid kraftig svimmelhet med svartning for øynene når de reiser seg opp. Noen må sette seg ned igjen umiddelbart for ikke å besvime. Det kan være mange forskjellige årsaker til dette:

 • Aldring fører til at blodårene blir stivere og trekker seg dårligere sammen. Samtidig klarer hjertet kanskje ikke å øke sin pumpeaktivitet like raskt som før. Det tar rett og slett lengre tid før blodtrykket stiger igjen etter at man har reist seg raskt opp. Alder fører også til at blodårene til hodet kan bli stivere og trangere. Det kreves derfor kanskje et høyere blodtrykk enn tidligere for at hjernen skal få nok blod.
 • Noen mennesker har lavt blodtrykk og er derfor mer utsatt for å få denne typen svimmelhet. Noen får blodtrykksfall når de blir følelsesmessig påvirket, for eksempel når de ser blod. Dette kan føre til at de besvimer. Det samme kan skje ved smerter, ved sterk kvalme eller når du går på toalettet, særlig om natten.
 • Alkoholinntak vil ofte øke problemet. Selv små mengder alkohol kan gi risiko for besvimelse og fall, særlig hos eldre med denne sykdommen.
 • Blodtrykksenkende medisiner kan være nødvendige, men fører også til at prosessen med å regulere opp blodtrykket tar lengre tid. Du kan da få problemer med svimmelhet når du reiser deg opp.

Dersom du lurer på din svimmelhet skyldes denne sykdommen, kan du tenke igjennom i hvilke situasjoner du blir svimmel. Er det kun når du er oppreist? Hjelper det alltid med en gang du setter deg ned eller legger deg? I så fall kan det godt hende at du har et problem med ortostatisme.

Tips til deg som er svimmel

 1. Ta kontakt med oss eller andre som kan ta en svimmelhetsutredning
 2. Når utløsende årsak er funnet skal den behandles
 3. Derom du har fått diagnosen krystallsyken kan du prøve selvindusert epleys manøver – ha noen i nærheten når du gjør Epley´s.
 4. Ikke kjør bil eller annet hvis du er eller nettopp har hatt svimmelhetsanfall
 5. Husk på at krystallsyken og svimmelhet som regel ikke er farlig
 6. Når du er svimmel, fikser øynene på et punkt som står stille.
 7. Hvis punktet over ikke virker prøv å lukke øynene
 8. Ta kvalmestillende medisin hvis kvalmen blir langvarig eller du får mye oppkast
 9. Dersom du blir bedt av legen om å bare vente, ikke vent mer enn 14 dager før du oppsøker hjelp for plagene

Er kvalme vanlig med svimmelhet?

Ja, du kan bli kvalm av svimmelhet nesten uansett årsak

Er det vanlig med oppkast og svimmelhet?

Ikke for krystallsyken, men for virus på balansenerven er det ganske vanlig

Vil svimmelheten gå over?

De aller fleste typer svimmelhet vil gå over uansett- men med rett type behandling vil få mindre problemer i etterkant

Finnes det behandling mot svimmelhet?

Ja, det er mange gode behandlingsmuligheter mot svimmelhet

Er svimmelhet et tegn på hjernesvulst?

Dersom svimmelhet er eneste symptom du har så er det neppe et tegn på hjernesvulst