Kink i nakken og kink i ryggen går under mange navn. Under er ord som leger, kiropraktorer og annet helsepersonell kan skrive i journalen din som i realiteten betyr det samme:

Hvordan oppstår kink?

En kink er en plutselig oppstått smerte et eller annet sted i ryggsøylen. Kinken fører ofte til stivhet i området hvor smertene sitter. Dette er fordi hjernen din registrererer smertesignalet, og trekker til muskulatur i området for å hindre bevegelse (og dermed ytterligere skade).

Når vi snakker om nakkekink medfører det også noen ganger en skjevhet i nakken. Da brukes ofte termen «akutt torticollis».

Kink i nakken kan oppstå dersom du sitter lenge anspent foran en laptop eller pc skjerm og så gjør en liten bevegelse. Andre våkner med kinken og skylder ofte på:

  • at de har sovet skjevt
  • en aktivitet de hadde dagen i forveien
  • at de vridde nakken på feil måte på morgenen
kink i nakken

Sannheten er at dette sannsynligvis ikke stemmer. Det er ingen klar årsak til smertene. Smertene er uspesifikke. Dette vil si at smertekilden er uklar (og ofte sammensatt). Tilstanden omfatter derfor alle nakkesmerter som ikke involverer nerverøttene. Diagnosen skiller seg fra spesifikke nakkesmerter der en det er en bakenforliggende sykdom eller strukturell årsak som fører til smertene.

Et eksempel på spesifikke nakkesmerter er prolaps i nakken. Der blir nerverøttene klemt av og det finnes en klar sammenheng mellom smerter og struktur.

Du kan lese mer om disse forklaringene på uspesifikke smerter i artikkelen under

Kink i nakken og smertenivå

Smerten i nakken er som regel mye verre enn selve skaden. Muskelsammentrekningen er en overdreven reaksjon fra reptilhjernen og kan gjøre plagene unødvendig store og langvarige.

En kink kommer dessverre som oftest ikke alene. Dersom du først har fått en kink, er det større sjanse for at du får en ny en senere.

Dersom kinken i nakken kommer en dag og forsvinner 3 dager senere kan du godt prøve deg uten noen behandling. Det kan uansett være lurt å undersøke nakken av en kiropraktor, manuell terapeut eller andre som kan sette diganose og undersøke nakken ordentlig.

Får du undersøkelse og informasjon om hva kinken er og kommer av så vil du høyst sannsynlig føle deg bedre enn om du går rundt å bekymrer deg for om at det er en skade.

Behandling av nakkekink

Kiroraktor

For de aller fleste vil en kink i nakken bli bedre med kiropraktorbehandling. Dersom nakken din er veldig stiv så er det ikke vanlig å prøve manipulasjon av nakken de første dagene. Dette vil i mange tilfeller ikke være mulig. Derfor vil vi konsentrere oss om smertelindring ved hjelp av mykere behandlingsformer i starten. Når nakken din har oppnådd tilstrekkelig bevegelighet kan man begynne å prøve øke denne. Dette gjøres ved strekk av muskel og leddreseptorer.

I den akutte fasen for lidelsen (1-3 uker) så behandles pasientene passivt med ulike mobiliseringsteknikker for ledd og muskulatur. Øvelser vil være lette tøyninger eller bevegelser. I senere faser kan trening være bra for nakkesmerter. Trening på nakkesmerter er effektivt. Det mest effektive er at du gjør trening du fortsetter med og ikke noen spesifikke øvelser.

Fysioterapi

Øvelsesterapi for å avspenne eller styrke svakheter som fører til kinker kan en fysioterapeut lage til deg. Dette kommer som regel etter at annen behandling har har fått stivhet og smerter noe ned.

Dry needling

Brukes noen ganger etter at de verste smertene har lagt seg. Dry needling behandlingen utføres hos oss hos ostepat, fysioterapeut eller kiropraktor.

Kortisoninjeksjon eller lokalbedøvelse

Dette er en behandling som ofte har større risiko enn gevinst. Injeksjoner i nakken kan føre til infeksjon som er en alvorlig bivirkning. Dessuten er smertene som nevnt lenger oppe usepsifikke, og det vil være vanskelig å vite hvor man skal sette injeksjonen.

Når barn får kink i nakken

Tilstanden er ikke uvanlig hos barn, men må man stille de riktige spørsmålene og undersøke nøye for å finne årsaken til nakkesmertene. Siden barn er aktive og utsettes for knall og fall i barnehage og skole, må denne aldersgruppen sees ekstra nøye på.

Spesielt dersom barnet er under 5 år, eller utvikler nakkesmerter samtidig som barnet har vondt i halsen, feber eller hodepine er det viktig med undersøkelse. I disse tilfellene vil pasienten alltid bli sendt for videre vurdering hos fastlege, eller til barneavdeling avhengig av alvorlighetsgrad av symptomene.

Hvor lenge varer tilstanden?

Kinker i ryggsøylen varierer i hvordan de oppfører seg og blir bedre. Erfaringsmessig så vil en nakkekink være mer smertefull og tilsynelatende ha mindre fremgang de første 2 ukene enn en kink i korsryggen.

Etter 2 uker med intensiv behandling (3 x ukentlig) så vil de aller fleste bli en god del bedre. En kink i korsryggen derimot blir ofte mye bedre på de to første behandlingene, og så blir det litt mer gradvis bedre. Uansett tar en kink i rygg eller nakke alt fra 2 uker til 2 månderer å bli bedre med behandling.

For noen er en smertene et engangstilfelle, mens for andre er det begynnelsen på en langvarig nakkesmerte som kan vare uker og måneder. De første 6 ukene gir som regel en smertelindring på over 40%. Mange vil fortsatt ha redusert livskvalitet som følge av kink I nakken 6 uker etter smertene startet. For enkelte vil smertene etter kink I nakken vedvare I lengre tid og ikke bli helt borte.

NB! Dersom du har nakkesmerter etter å ha vært i en ulykke og slått nakken (trampoline, bil, slalombakken etc), har alvorlig eller rare smerter / symptomer – ta kontakt med legevakt eller sykehus!

MR bilder av nakken

Ofte gir dette bare feilaktig informasjon. Vi tar bare MR eller røntgenbiler om vi mistenker alvorlig skade, infeksjon, nerveavklemming eller tumor.

Da har pasienten som regel et helt annet symptombilde enn bare nakkesmerter.